PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT

A. Tenaga Guru

 1. Pengantar dari instansi kerja
 2. PAK Asli
 3. SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
 4. SK penyesuaian jabatan fungsional
 5. SK pengangkatan jabatan fungsional (pindah golongan)
 6. Fotocopy sah Karpeg
 7. Fotocopy sah SK CPNS
 8. Fotocopy sah SK PNS
 9. Fotocopy sah SK pangkat akhir
 10. Fotocopy sah SK Jabatan (bagi Kepala Sekolah)
 11. Fotocopy sah SKP 2 tahun terakhir
 12. Fotocopy sah Ijasah akhir, Transkrip Nilai dan akta IV
 13. Daftar riwayat hidup (untyuk gol III/d ke IV/a. dst)
 14. Fotocopy sah Berita acara sumpah PNS
 15. Rekomendasi dari Inspektorat
 16. Fotocopy sah SK mutasi antar daerah /provinsi jika ada
 17. Fotocopy sah ijin belajar / tugas belajar (bagi penyesuaian ijasah)
 18. Print Out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) melalui go.id ( bagi penyesuaian ijasah)

 

B. Tenaga Kesehatan dan Penyuluh

 1. Pengantar dari instansi kerja
 2. PAK Asli
 3. SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional
 4. SK pengangkatan jabatan fungsional (pindah golongan)
 5. Fotocopy sah Karpeg
 6. Fotocopy sah SK CPNS
 7. Fotocopy sah SK PNS
 8. Fotocopy sah SK pangkat akhir
 9. Fotocopy sah SKP 2 tahun terakhir.
 10. Fotocopy sah Ijasah akhir, Transkrip Nilai
 11. Daftar riwayat hidup (untuk gol III/d ke IV/a. dst)
 12. Fotocopy sertifikat diklat jabatan fungsional
 13. Foto copy sertifikat uji kompetensi ( tenaga Kesehatan)
 14. Fotocopy Berita acara sumpah PNS
 15. Rekomendasi dari Inspektorat
 16. Fotocopy sah SK mutasi antar daerah /provinsi jika ada
 17. Fotocopy sah ijin belajar / tugas belajar (bagi penyesuaian ijasah)
 18. Print Out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) melalui go.id ( bagi penyesuaian ijasah)

 

C. Tanaga Struktural

 1. Pengantar dari instansi kerja
 2. Fotocopy sah Karpeg
 3. Fotocopy sah SK CPNS
 4. Fotocopy sah SK PNS
 5. Fotocopy sah SK pangkat akhir
 6. Fotocopy sah SK Jabatan (bagi pejabat)
 7. Fotocopy sah Surat Pernyataan pelantikan (bagi pejabat)
 8. Fotocopy sah Surat pernyataan menduduki jabatan (bagi pejabat)
 9. Fotocopy sah surat pernyataan melaksanakan tugas (bagi pejabat)
 10. Fotocopy sah SK Jabatan sebelumnya
 11. Fotocopy sah SKP 2 tahun terakhir
 12. Fotocopy sah Ijasah akhir, Transkrip Nilai
 13. Daftar riwayat hidup (untyuk gol III/d ke IV/a. dst)
 14. Foto copy Berita acara sumpah PNS
 15. Rekomendasi dari Inspektorat
 16. Fotocopy sah SK mutasi antar daerah /provinsi jika ada
 17. Fotocopy sah ujian dinas bagi pindah golongan II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dan atau sertifikat diklat PIM IV atau PIM III.
 18. Fotocopy ijin belajar / tugas belajar (bagi penyesuaian ijasah),
 19. Uraian tugas (bagi penyesuaian ijasah).
 20. Print Out Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) melalui go.id ( bagi penyesuaian ijasah)